26 Mayıs 2017 Cuma

Staj İşlemleri

18748 defa okundu

YAZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ, BÖLÜMLER TARAFINDAN
OKULUMUZUN İLAN PANOLARINDA DUYURULMAKTADIR.

 
ÖĞRENCİLER İLGİLİ STAJ TAKVİMİNE BAĞLI OLARAK AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPACAKLARDIR.

Staj için gerekli belgeler:

 "İş Yeri Staj Kabul Formu" için Tıklatınız...

 "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu" için Tıklatınız...

 "Staj Değerlendirme Formu" için Tıklatınız...

 "Stajyer Öğrenci Aylık Çalışma Puantaj Cetveli" için Tıklatınız...

Staj için gerekli bilgiler:

1- Staj yapacak öğrenciler, "İş Yeri Staj Kabul Formu" nu staj yapacakları işyerinden onaylatarak program sorumlusuna teslim edeceklerdir.

2- İş yeri tarafından onaylanan "İş Yeri Staj Kabul Formu" ilgili programın staj komisyonundaki öğretim elemanlarınca incelenerek uygunluk onayı verilecektir.

3- Komisyon tarafından iş yeri uygunluk onayı verilmiş olan öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri okulumuzun ilgili birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

1 Adet "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu" doldurulacaktır.
1 Adet Nüfus Cüzdanı Sureti
3 Adet Fotoğraf

4- Üçüncü maddede belirtilen belgeleri tamamlamış olan öğrenciler Öğrenci İşleri bürosundan aşağıdaki belgeleri alacaklardır.

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrenci İşleri tarafından iki suret olarak düzenlenen bu form, staja başlanıldığında iş yerine verilecektir. Staj bitiminde iş yeri tarafından doldurularak kapalı zarfta öğrenciyle veya kargo/posta yoluyla en kısa sürede okulumuza gönderilecektir.

STAJYER ÖĞRENCİ AYLIK ÇALIŞMA PUANTAJ CETVELİ
Bir suret olarak verilecek bu form, staja başlanıldığında iş yerine verilecektir. İş yeri her ayın 1' i ile 30' u arasını kapsayacak şekilde puantaj cetvelini doldurarak her ayın sonunda ve staj bitiminde faksla okuluza gönderecektir.

STAJ DEFTERİ
Staj dosyasının ilk sayfasında Staj yapılan işyerinin adı, kısımı, çalışma süresi, iş bölümlerinin yazılması gerekmektedir.
Diğer sayfalarda kısım, sayfa no, yapılan iş ve tarih bölümlerinin yazılması gerekmektedir.
Sayfa boşluklarına staj yerinde yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak yazılacaktır.
İşyerinde/kurumunda kullanılan matbu örnekler var ise iliştirilecektir.
Her sayfanın altına işyerinin/kurumun kaşesi basılarak, işyeri yetkilisine imzalatılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin, 5510 sayılı Kanunun 5. Maddesinin b bendine göre Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında, stajları süresince ödenmesi gereken iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi yüksekokulumuz tarafından ödenecektir. Stajyer öğrenciyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılabilmesi için öğrencinin staja başlama ve stajını bitirdiği tarihin bildirilmesi, STAJYER ÖĞRENCİ AYLIK ÇALIŞMA PUANTAJI CETVELİ’ nin her ayın sonunda düzenlenerek iş yeri tarafından okulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ile Aşçılık Programı öğrencileri 60 iş günü, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Peyzaj ve Süs Bitkileri ve Şarap Üretim Teknolojisi Programı öğrencileri ise 30 iş günü staj yapacaklardır. Staj süresince çalışılmayan günler ve Pazar günleri sayılmayacaktır. Staj yapılan süre içerisinde rapor alınması halinde staj, rapor süresi kadar uzamış sayılır. Staj bitiminde, STAJ DEĞERLENDİRME FORMU ve STAJ DEFTERİNİN okulumuza en kısa sürede ulaştırılması gerekmektedir.

 

1-


"Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez"
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


BAĞLANTILAR

GENEL


 Okulumuzun Tanıtımı

 

 Misyonumuz - Vizyonumuz

 

 Akademik Yayınlar

 

 İletişim

 

 Telefon Rehberi

 

 Tesisler